N2 CLINIC

Chính sách bảo mật

N2Clinic (sau đây gọi là “Chúng tôi”) luôn tuân thủ “Luật bảo vệ thông tin cá nhân” và chính sách bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách quản lý một cách hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng, cổ đông, ứng viên trong các hoạt động tuyển dụng, nhân viên, v.v…, bởi chúng tôi hiểu tầm quan trọng của thông tin cá nhân (có nghĩa là các thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v… để nhận biết từng cá nhân và bao gồm cả các thông tin có thể nhận biết từng cá nhân bằng cách đối chiếu kết hợp với các thông tin khác (sau đây được gọi là “thông tin cá nhân”)).

 1. 1. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân một cách hợp lý.
 2. 2. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích sử dụng và xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi đó.
 3. 3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để quản lý an toàn thông tin cá nhân có được.
 4. 4. Chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ một số trường hợp đã được quy định.
 5. 5. Người phụ trách của chúng tôi sẽ xử lý một cách phù hợp việc đối chiếu, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng, xóa bỏ, v.v... các thông tin cá nhân đã nhận được từ khách hàng.
 • 2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

  Chúng tôi sẽ sử dụng từng thông tin cá nhân được cung cấp cho các mục đích sau.

  1. (1)Thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng (bao gồm cả người sử dụng phần mềm ứng dụng)

   • Xử lý, xác nhận và ghi lại các nội dung hỏi, tư vấn, chỉnh sửa và hỗ trợ
   • Thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chiến dịch, v.v… thông qua thư mời, e-mail, v.v…
  2. Cung cấp

   • Gửi sản phẩm và hóa đơn
   • Phát triển sản phẩm và cải thiện, nâng cao các dịch vụ khác
   • Cải thiện, nâng cao các dịch vụ kỹ thuật số (trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, v.v…), sản phẩm/ dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm khách hàng mà chúng tôi cung cấp
  3. (2)Thông tin cá nhân liên quan đến cổ đông

   • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ dựa trên Luật doanh nghiệp
   • Quản lý cổ đông như tạo hồ sơ dựa trên các luật và quy định
  4. (3)Thông tin cá nhân liên quan đến ứng viên trong hoạt động tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự

   • Liên lạc, cung cấp thông tin cho ứng viên trong hoạt động tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự, và các mục đích sử dụng khác cần thiết cho hoạt động tìm kiếm tuyển dụng nhân sự đó
  5. (4)Thông tin cá nhân liên quan đến nhân viên

   • Liên lạc trong công việc với nhân viên, v.v…
   • Trả thù lao (lương, thưởng, các khoản phụ cấp, v.v…) cho người lao động, thực hiện công tác quản lý nhân sự và lao động, cung cấp các chế độ phúc lợi
   • Quản lý sức khỏe nhân viên
  6. (5) Về thông tin cá nhân liên quan đến người đăng, gửi và ứng tuyển trên trang web/ phần mềm ứng dụng do công ty chúng tôi vận hành

   • Sử dụng các tác phẩm đã đăng/ gửi ứng tuyển trên các trang web/ phần mềm ứng dụng trong các quảng cáo của công ty chúng tôi và các công ty đối tác của chúng tôi Quyền của các nhân đối với hình ảnh, quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến tác phẩm đã đăng/ gửi ứng tuyển thuộc về người tạo ra tác phẩm đã đăng / gửi đó. Bằng việc đăng/ gửi ứng tuyển thì người dùng coi như đã đồng ý (bao gồm cả quyền đồng ý cấp phép cho bên thứ ba) cho chúng tôi có quyền sử dụng (bao gồm việc sao chép, công khai, truyền tin, phân phối, chuyển nhượng, cho mượn, dịch thuật, phóng tác) các tác phẩm đã đăng/ gửi trên toàn thế giới một cách miễn phí và không độc quyền, và đồng ý không thi hành các quyền nhân thân của tác giả đối với chúng tôi.
 • 3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

  1. (1)Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp sau.

   • Trường hợp đã có sự đồng ý của chính chủ
   • Trường hợp cần bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản nhưng khó khăn trong việc có được sự đồng ý của chính chủ.
   • Trường hợp thuê bên thứ ba thực hiện toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng (Cùng với việc cân nhắc lựa chọn bên thuê ngoài kể cả nước ngoài, chúng tôi cũng nỗ lực phòng tránh rò rỉ, thất thoát, giả mạo thông tin cá nhân khi ký kết hợp đồng liên quan đến xử lý thông tin cá nhân, v.v… và sẽ có giám sát, hướng dẫn đối với bên thuê ngoài khi cần thiết)
   • Trường hợp cung cấp thông tin cá nhân do chuyển giao hoạt động kinh doanh sau khi sáp nhập công ty hoặc vì các lý do khác
   • Trường hợp được pháp luật cho phép, v.v…
  2. (2)“Nội dung công khai căn cứ theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân” đối với tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi có được từ khách hàng, cổ đông, ứng viên tham gia các hoạt động tuyển dụng và nhân viên

   Liên quan đến tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi có được từ khách hàng, cổ đông, ứng viên tham gia các hoạt động tuyển dụng, và nhân viên, sẽ có trường hợp đồng sử dụng với chúng tôi trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng được mô tả trong mục “2. Nội dung công khai căn cứ theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân”. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc quản lý thông tin cá nhân được chia sẻ dưới sự chỉ đạo của người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.

 • 4. Về thông tin thu thập và sử dụng

  Ngoài các quy định tại khoản 1 điều 2, nhằm thông tin đến khách hàng về các sản phẩm và kiểu dáng, v.v… được đề xuất của chúng tôi, và nhằm cải thiện dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các thông tin định danh của khách hàng gồm hình ảnh khuôn mặt, thông tin sinh trắc học, cookie*, thông tin lịch sử hoạt động trên trang web (trên trang web và trong cửa hàng), thông tin về thiết bị và phần mềm ứng dụng bạn đang sử dụng, thông tin kết nối (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân của khách hàng). Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin có được bằng cách sử dụng công nghệ tiêu chuẩn trên Internet và sử dụng nó cho công việc phân tích.

 • 5. Địa chỉ liên hệ về việc đối chiếu, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng, xóa bỏ, v.v… thông tin cá nhân

  Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn về đối chiếu, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng, xóa bỏ, v.v… thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi sau khi xác nhận đó là chính chủ theo đúng quy trình đã quy định. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật này hoặc về việc thực hiện các quyền của bạn, vui lòng liên hệ tới địa chỉ trên trang web của chúng tôi.

 • 6. Quy định khác

  Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi “Nội dung công khai dựa trên Luật bảo vệ thông tin cá nhân” nói trên mà không cần thông báo trước nhằm thay đổi việc vận hành các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân hoặc để đáp ứng những thay đổi của luật pháp, v.v…

 • Hết

  • Liệu pháp tế bào gốc
   Bằng cách tăng sinh các tế bào gốc chiết xuất từ mô mỡ tự thân thông qua nuôi cấy tế bào rồi đưa vào cơ thể qua tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm tại chỗ, các mô bị tổn thương có thể được sửa chữa và tái tạo.

   Read more

  • Liệu pháp tế bào miễn dịch
   Bằng cách đưa vào cơ thể các chủng tế bào miễn dịch khác nhau như tế bào NK, tế bào T và tế bào đuôi gai đã được cho tăng sinh và kích hoạt bằng phương pháp nuôi cấy tế bào, khả năng miễn dịch có thể được tăng cường.

   Read more

  • tại cơ sở xử lý tế bào
   Chúng tôi ứng dụng các thành phần chức năng như cytokine và exosomes được tiết ra bởi tế bào gốc để thực hiện sửa chữa mô và điều trị chống lão hóa.

   Read more

  • Nuôi cấy điều trị thanh dịch
   Đây là công nghệ nuôi cấy tế bào mang lại tính an toàn và chất lượng của y học tái tạo. Phòng khám của chúng tôi hiện đang hợp tác cùng Viện nghiên cứu liệu pháp sinh học Nhật Bản do Viện trưởng N2Clinic Yotsuya là Terunuma Hiroshi làm đại diện.

   Read more